Skip to main content

Protokollen på App

Protokollen på App

Protokoll for organdonasjon er nå lett tilgjengelig på appen MyMedicalBooks. Du kan laste ned appen fra Appstore/Google Play på telefon eller nettbrett og abonnere på boka “Organdonasjon – Protokoll”. Ny og oppdatert protokoll vil alltid være tilgjengelig med bare ett tastetrykk. Klikk på les mer for å finne lenke til MymedicalBooks og detaljert informasjon for […]

Vi trenger en nasjonal handlingsplan for...

Vi trenger en nasjonal handlingsplan for organdonasjon

Helsepersonell skal ta opp spørsmålet om organdonasjon med avdødes pårørende. Loven pålegger sykehusets ledelse ansvaret for å utarbeide rutiner og systemer som sikrer at plikten til å informere og spørre pårørende, blir fulgt opp. Hvordan er situasjonen ved landets donorsykehus i 2020? https://www.dagensmedisin.no/artikler/2020/07/22/donoransvarlige-leger/?fbclid=IwAR0qbW-FziJ0HuONkYU-4uW3NbzvsDkQBac13P2h2_PHVgEUAFsVRvGgrWI

Organdonasjon etter sirkulasjonsstans (c...

Organdonasjon etter sirkulasjonsstans (cDCD)

Bestillerforum RHF har bedt Folkehelseinstituttet om å utarbeide en fullstendig metodevurdering om “Organdonasjon (…) hos pasienter som dør av hjerte- og åndedrettstans når livsforlengende behandling avsluttes”. Hovedproblemstillingene som ble vurdert er medisinske, juridiske og etiske utfordringer. Spesielt ble det diskutert uklarheter rundt dødsdefinisjonen og dødskriteriene ved hjerte- og åndedrettsstans etter at livsforlengende behandling er avsluttet. […]

Refusjon ekstra utgifter etter donasjon ...

Refusjon ekstra utgifter etter donasjon fra avdød giver

Nærmeste pårørende til avdød organdonor har jfr §18 i Lov om donasjon og transplantasjon rett til refusjon av utgifter som har påløpt i forbindelse med donasjon. Pårørende skal ikke påføres ekstra utgifter på grunn av donasjon, men organdonasjon skal heller ikke medføre noen økonomisk fordel. Flere sykehus har utarbeidet prosedyrer for hvordan helseforetaket kan ivareta […]

Stipend for deltakelse på TPM

Stipend for deltakelse på TPM

NOROD lyser ut 4 stipender for å delta på årets TPM for internasjonale deltakere (Advanced International Training Course in Transplant Procurement Management). Årets kurs avholdes fra 19. til 23. oktober 2020 i Barcelona. Kurset gir 10 studiepoeng (ECTS credits). Stipendet dekker reise til Barcelona og deltakeravgift. Søkere må være intensiv/anestesilege eller intensivsykepleier og ansatt på […]

Fond til fagutvikling

Fond til fagutvikling

Stiftelsen Organdonasjon ønsker å stimulere prosjekter som kan bidra til å oppfylle visjonen om at alle som trenger det skal få et organ. De  tilbyr derfor midler til prosjekter som bidrar til økt innsikt og kunnskap om organdonasjon. Fondets formål er å inspirere til nye studier, og faglig utvikling innen tema organdonasjon. For 2021 er […]